UPDATE 13/03 - maatregelen inzake coronapreventie

Alle lessen en activiteiten worden geschorst van zaterdag 14/03 t.e.m. zaterdag 04/04. Voor meer info kan je op weekdagen tussen 09:00 en 15:00 telefonisch contact opnemen met ons secretariaat via 014 69 95 39 (BE) of 013 507 8479 (NL). Bedankt voor je begrip.

 

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 

Wat betekent dit voor onze school?

Deze maatregel gaat in vanaf vrijdag 13 maart om 24u (middernacht) en duurt t.e.m. zaterdag 4 april 2020.

  • Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  
  • Alle lessen worden bijgevolg geschorst vanaf zaterdag 14 maart. 

De lessen van vrijdag 13 maart gaan wel door volgens het reguliere rooster. 

 

Opvang van leerlingen?

Let wel: aangezien het Deeltijds Kunstonderwijs niet onder het leerplichtonderwijs valt wordt er niet voorzien in opvang van leerlingen tijdens de komende weken. Alle maatregelen die in het gewone onderwijs (kleuter, basis, secundair) worden genomen ivm opvang tijdens de schooluren gelden dus niet voor de lessen in de academie.

 

Gevolgen voor het 3e trimester?

Hoe we nadien het verdere verloop van het schooljaar zullen organiseren (toonmomenten, overgangs- en eindproeven) houden we in beraad, maar het is duidelijk dat we hier de nodige soepelheid zullen moeten hanteren. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie. 

Raadpleeg daarom regelmatig je mailbox en de website www.amwn.be

 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je telefonisch contact op met de huisarts. 

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus 

 

Meer informatie?

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020 21.07 u.