Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit telkens twee leden uit het college van de aangesloten gemeenten.

Mevr. Monique Quirynen is voorzitter van de Raad van Bestuur.

Baarle-Hertog

   Ann Brosens (bestuurslid)
   Sophieke Verhoeven (penningmeester, tevens lid van het Dagelijks Bestuur)

 Baarle-Nassau

   Janneke van de Laak (1e secretaris, tevens lid van het Dagelijks Bestuur)
   Cees de Jong (bestuurslid)

 Hoogstraten

   Ans Lochten (bestuurslid)
   Faye Van Impe (2e ondervoorzitter, tevens lid van het Dagelijks Bestuur)

 Merksplas

   Monique Quirynen (voorzitter, tevens lid van het Dagelijks Bestuur)
   Evelien Willems (bestuurslid)

 Ravels

   Hans Heylen (1e ondervoorzitter, tevens lid van het Dagelijks Bestuur)
   Marijke Van der Moeren (bestuurslid)

 Rijkevorsel

   Peter Janssens (2e secretaris, tevens lid van het Dagelijks Bestuur)
   Stefan Maes (bestuurslid)