Doelstellingen per graad

Ons Artistiek Pedagogisch Project geeft op een heldere manier onze visie weer.

Vanuit deze visie formuleren we één helder doelstelling per graad:

EERSTE GRAAD

De academie prikkelt, de leerling ontdekt, kort bij huis.

TWEEDE GRAAD

Een stevige basis, kort bij huis.

DERDE GRAAD

Verbreding met plaats voor eigen keuzes.

VIERDE GRAAD

Verfijning en uitdieping in een eigen richting.