Coördinatoren

Hieronder vind je het coördinatorenoverzicht.
Klik op de naam als je deze persoon wenst te contacteren via e-mail.

Philipp Baeken

Algemeen coördinator
Coördinator domein Muziek

 

Stijn Possemiers

Coördinator optie Jazz-Pop-Rock

 

Maartje Siebelink

Algemeen coördinator
Coördinator domein Woord

 

Josiane Steenaerts

Coördinator Alternatieve Leercontext