Woord voor Jongeren (12+, instroomcursus)

Het WIE-WAT-WAAR en HOE van de WOORDopleiding voor JONGEREN (instroomcursus +12):

In totaal kan je een Woordopleiding van zes jaar, opgesplitst in twee delen van drie jaar:

  • De Middelbare Graad (1e t.e.m. 3e middelbaar),
  • De Hogere Graad (4e t.e.m. 6e middelbaar).

Gezocht:
woordkunstenaars m/v
(vertellers en spelers in spé)
tussen 12 en 15 jaar
die durven bewegen
die graag improviseren
die willen experimenteren
die wild zijn van verhalen vertellen
die zot zijn van theater

Wat:
WOORD +12 is de opleiding voor jongeren die vanaf het Middelbaar Graad willen starten met WOORD,
zonder dat ze een vooropleiding hebben gevolgd in de Lagere Graad (= lagere school).
Je volgt twee vakken die elkaar aanvullen: SPREEKTECHNIEK en VERTELTHEATER.

De lessen:
In SPREEKTECHNIEK leer je alles over je uitspraak, of dictie, en hoe je deze kan verbeteren.
Je leert alles ook toe te passen in spel- en spreekopdrachten.

VERTELTHEATER brengt je op het podium, met alles erop en eraan: gedichten voordragen en verhalen vertellen.
Je gaat met allerlei tekstmateriaal aan de slag en je steekt een hele voorstelling in elkaar.

De precieze uren vind je vanaf september terug op de website.