Woord voor Jongeren (12+, instroomcursus)

Het WIE-WAT-WAAR en HOE van de WOORDopleiding voor JONGEREN (instroomcursus +12):

In totaal kan je zes jaar een Woordopleiding volgen, opgesplitst in twee delen van drie jaar:

  • De Derde Graad (1e t.e.m. 3e middelbaar),
  • De Vierde Graad (4e t.e.m. 6e middelbaar).

Gezocht:
woordkunstenaars m/v
(vertellers, spelers en sprekers in spé)
tussen 12 en 15 jaar
die durven bewegen
die graag improviseren
die willen experimenteren
die wild zijn van verhalen vertellen
die zot zijn van theater

Wat:
WOORD +12 is de opleiding voor jongeren die vanaf de Derde Graad willen starten met WOORD,
zonder dat ze een vooropleiding hebben gevolgd in de Tweede Graad (= lagere school).
Je volgt twee uurtjes WoordLAB per week:

De lessen:
Bij WOORDLAB proef je van alle vakken waaruit je in die Vierde Graad kan kiezen, zo ontdek je waar jou talenten het beste tot z'n recht komen:

- je maakt kennis met alle onderdelen van het toneelspelen en vertellen: spelen met emoties, improviseren, samenspelen, enz.
- je ontdekt ook hoe je vlot kan presenteren, discussiëren, argumenteren, gesprekken leiden, interviewen, enz.
- je leert werken met teksten: poëzie, proza, monologen, dialogen, enz.
- je leert omgaan met begrippen als: overdracht, ritme, tempo, enz.
- je werkt je dialectklanken weg en je traint je articulatie.
- je werkt aan stembeheersing en -gebruik en aan ademhalingstechnieken
- tot slot leer je alles toe te passen in spreek, spel en vertelopdrachten.

Het maakt niet uit hoe je het vak precies noemt: als je maar een verhaal vertelt of speelt, alleen, met twee of met de hele groep.

De precieze uren vind je vanaf september terug op de website.