Site map

Main menu

Locatie

Een locatie is de plaats waar een leslokaal zich bevindt. Een lesplaats is een gemeente, en een locatie is een gebouw.

Personeelsfunctie

De functie van het personeelslid: leraar, directie, coördinator,...

Soort evenement

Evenementen, activiteiten, vakantie periodes, gebeurtenissen, eerste lesafspraken, ...