Site map

Locatie

Een locatie is de plaats waar een leslokaal zich bevindt. Een lesplaats is een gemeente, en een locatie is een gebouw.

Personeelsfunctie

De functie van het personeelslid: leraar, directie, coördinator,...

Soort evenement

Evenementen, activiteiten, vakantie periodes, gebeurtenissen, eerste lesafspraken, ...