Woord voor volwassenen (15+ en ouder)

Het WIE-WAT-WAAR en HOE van de WOORDopleiding voor VOLWASSENEN (+15):

In totaal kan je zes jaar een Woordopleiding volgen, opgesplitst in twee delen van drie jaar:

  • De Derde Graad (1e t.e.m. 3e middelbaar),
  • De Vierde Graad (4e t.e.m. 6e middelbaar).

Wat:

DE LESSEN PER GRAAD:

In de Derde Graad WOORD voor VOLWASSENEN volg je twee uur WOORDLAB per week:

Je proeft bij WOORDLAB van alle vakken waaruit je in die Vierde Graad kan kiezen,
zo ontdek je waar jou talenten het beste tot z'n recht komen:

- je maakt kennis met alle onderdelen van het toneelspelen en vertellen: spelen met emoties, improviseren, samenspelen, enz.
- je ontdekt ook hoe je vlot kan presenteren, discussiëren, argumenteren, gesprekken leiden, interviewen, enz.
- je leert werken met teksten: poëzie, proza, monologen, dialogen, enz.
- je leert omgaan met begrippen als: overdracht, ritme, tempo, enz.
- je werkt je dialectklanken weg en je traint je articulatie.
- je werkt aan stembeheersing en -gebruik en aan ademhalingstechnieken
- tot slot leer je alles toe te passen in spreek, spel en vertelopdrachten.

Het maakt niet uit hoe je het vak precies noemt: als je maar een verhaal vertelt of speelt, alleen, met twee of met de hele groep.

In de Vierde Graad WOORD voor VOLWASSENEN kan je kiezen welk "podium"vak je wilt volgen:

OPTIE 1: Is SPREKEN VOOR PUBLIEK iets voor jou?
- Je werkt aan spreekdurf.
- Je leert vlot, spontaan en beheerst spreken voor een groep.
- Je oefent verschillende spreektechnieken in: vergaderen, presenteren, discussiëren en debatteren.
- Je werkt (indien je dat wenst) in het derde jaar aan een volwaardig toonmoment.

OPTIE 2: Is TONEEL iets voor jou?
- Je leert alles over personageopbouw.
- Je onderzoekt het maak- en repetitieproces.
- Je krijgt een sterke bagage mee: incasseren, reageren, samenspel en status.
- Je werkt in het derde jaar aan een volwaardige voorstelling.

OPTIE 3: Is VERTELTHEATER iets voor jou?
- Je vertelt graag verhalen.
- Je houdt van poëzie en proza.
- Je krijgt een sterke bagage mee: ritme, tempo, overdracht, authentiek vertellen.
- Je werkt in het derde jaar aan een volwaardige voorstelling.

AANVULLEND: Is KUNST- EN CULTUURLAB iets voor jou?
- Is een aanvulling op één van de bovenstaande keuzevakken in de Hogere Graad.
- Het wordt -in de mate van het mogelijke- geclusterd gegeven met de optievakken.
- Je ontdekt er alle achtergrondinformatie van theater en bezoekt in groep voorstellingen of musea.