woord voor kinderen en jongeren (+8)In totaal duurt een cursus 'Woord' 10 jaar. Die tien jaar splitsen we op in 3 grote delen:

- de lagere graad (3e t.e.m. 6e leerjaar),
- de middelbare graad (1e middelbaar t.e.m. 3e middelbaar)
- de hogere graad (4e middelbaar t.e.m. 6e middelbaar).

Op het einde van elk academiejaar wordt door de leerlingen een toonmoment in elkaar gestoken waarin ze hun vaardigheden kunnen tonen.
Op het einde van elke graad (in totaal dus 3 keer) moet de leerling een openbare proef afleggen in de vorm van een toonmoment of voorstelling.
Openbaar wil zeggen dat er publiek naar komt kijken. We geven je meer uitleg per graad.
  • Lagere graad (3e t.e.m. 6e leerjaar / groep 5 t.e.m. groep 8)

De lagere graad bestaat uit 4 lesjaren.
In de lagere graad krijgen de leerlingen 1 uurtje Woord-AVV per week (AVV, staat voor Algemene Verbale Vorming).
Er wordt vooral gewerkt aan een verzorgde dictie (uitspraak, articulatie, stemgebruik, ademhaling en lichaamshouding) en de basis van het vertellen (gedichten en verhalen) en toneelspelen.

  • Middelbare graad (1e t.e.m. 3e middelbaar)

In de middelbare graad krijgen de leerlingen 2 uur Woord per week: een uur 'Drama' en een uur 'Verteltheater'.

Drama? Drama is de 'snelnaam' van Dramatische expressie.
Je kan het beschouwen als voorbereiding op de lessen Toneel die je in de hogere graad krijgt.
Deze lessen draaien echt om het toneelspelen. Dat houdt in: je inleven in emoties, leren improviseren, leren samenspelen, enz.
Verteltheater? Het lesuur dat je naast Drama krijgt is Verteltheater.
In dit uur leer je werken met teksten: gedichten, monologen, dialogen, ... .
Je leert er omgaan met poëzie, rijm, ritme, tempo, kortom: alle technieken die je nodig hebt bij het voordragen van een tekst.
  • Hogere graad (4e t.e.m. 6e middelbaar)

Je krijgt 2 of 3 uur Woord per week: een uur 'Verteltheater' en/of een uur 'Toneel' en een uur 'Repertoirestudie'.


Repertoirestudie? Repertoirestudie is een nieuw vak vanaf de hogere graad.
Je gaat elk lesjaar in groep naar meerdere voorstellingen kijken.
Je bestudeert elk toneelstuk grondig, net als de biografie van de schrijvers, de acteurs of regisseurs.
Gaandeweg ontdek je ook wat jouw eigen smaak is qua Toneel en Verteltheater.
Verteltheater? Zie 'Middelbare graad!'
Toneel? Het vak 'Toneel' is een soort vervolg op Drama.
Vanaf nu worden er worden echte toonmomenten of voorstellingen in elkaar gestoken en gespeeld