Administratief Personeel

Naam Beschrijving
Adriaensen Christina

Leerlingen-administratie

Lessenroosters

Examenroosters

Diploma's, rapporten en attesten

Christina Adriaensen

de Cock Kristien

Bibliotheek.

Inventarisatie.

Verhuur instrumenten.

Sleutels.

Publiciteit: lay-out.

Reservaties voor activiteiten.

Kristien de Cock

Renders Greet

Personeel en organisatie.

Boekhouding.

Hoofd secretariaat.

Greet Renders